نظر سنجی

نظرتون در مورد سایت چیه؟

خوب
متوسط
بد

انقلاب در فضای مجازی؟

 
 
یکی از مسائلی که در چارچوب گفتمان انقلاب اسلامی قابل طرح است نسبت انقلاب با فضای مجازی به عنوان یکی از دستاوردهای تمدن غربی است.
 
در حقیقت بحث از «رابطه انقلاب و فضای مجازی» بعد از جدی شدن حضور این پدیده در مناسبات انقلاب اسلامی مورد توجه برخی از اندیشمندان و صاحب نظران قرار گرفت و از این نظر مساله ای جدید محسوب نمی شود. اما یکی از مباحثی که در چند سال اخیر به عنوان یکی از موضوعات گفتمانی انقلاب در حال رشد و شکوفایی است، شعاری با عنوان «انقلاب ...
نوشته شده توسط: admin 

چالش ها و موانع فراروی انقلاب

 
انقلاب اسلامی در حوزه دستاورد، کارنامه و عملکرد موفقیت های بزرگی را بدست آورده است. اما در چهلمین سالگرد انقلاب اسلامی برای آنکه بتوانیم ابعاد این انقلاب بزرگ و افق آینده آن را بدرستی تبیین نماییم باید ناکامی ها و موانع و چالش ها ی فراروی انقلاب را شناخت تا با غلبه بر آن ها تحقق اهداف بلند و آرمانهای الهی آن را عملی ساخت . در یک دسته بندی که اهم موانع و چالش های فراروی انقلاب را می توان در موارد زیر مورد بررسی قرار داد.
 

امام خمینی (ره) بنیانگذار جمهوری اسلامی ...
نوشته شده توسط: admin 

انقلابی برای پایان تاریخ 

 

انقلاب اسلامی مردم ایران ، که محصول پیوند ایران و اسلام و مدرنیته غربی است و در پی توجه همسنگ و همزمان به ایجادنمایی در دو اقلیم یاد شده و پرهیز کردن از برتری دادن یک اقلیم بر اقلیم دیگر و نیز حرکت در ذیل کلمه الله است. در باب انقلاب اسلامی ایران تاکنون کتابها و مقالات متعددی به رشته نگارش درآمده است که هر کدام کوشیده اند از منظری به تبیین انقلاب پردازند . اگر چه اکثر این مقالات از چشم انداز علوم سیاسی و یا جامعه شناختی به نظاره انقلاب بهمن نشسته اند و کمتر مقاله ای کوشیده بر ...
نوشته شده توسط: admin 

نتایج معنوی انقلاب اسلامی

 
 اگر بخواهیم نتایج معنوی انقلاب اسلامی را بیان کنیم، بایستی نتایج مکتب اسلامِ اولیّه را مدنظر قرار دهیم، و اگر بخواهیم دهۀ مبارک فجر پیروزی انقلاب اسلامی را با دوران گذشتۀ اسلام مقایسه کنیم، فقط آن را می توانیم با بعثت پیامبر اسلام(ص) مقایسه نماییم. سه تغییر عمده را که در دوران بعثت پیامبر اکرم(ص) به وجود آمد، تحت عنوانهای ذیل بیان می کنیم:
 
احیای انسانیّت: پیش از بعثت حضرت رسول(ص)، بشریت مرده بود و در بند بدعتها، خرافات و رسوم غلط و تعصبهای نژادی، قبیله ای، ...
نوشته شده توسط: admin 

توسعۀ سیاسی و مردم سالاری دینی 

 
 
چکیده
یکی از موضوعات اساسی، تعیین نسبت به روند توسعۀ سیاسی و نظام حکومتی است. تلازم بین توسعۀ سیاسی و نظام حکومتی مبتنی بر ارادۀ مردم، از جمله موضوعاتی است که معیار و ملاک ارزیابی قابل قبولی در سنجش نظام های مردمی و از جمله نظام مردم سالاری دینی است.
شناخت توسعۀ سیاسی و تعیین شاخص ها و مؤلّفه های تأثیرگذار آن بر روند تحوّلات سیاسی جامعه و تلازم آن با مردم سالاری دینی، منجر به طرح این سؤال خواهد شد که رابطۀ بین مؤلّفه های شکل دهندۀ توسعۀ سیاسی با مؤلّفه های ...
نوشته شده توسط: admin 

پیشران های انقلاب اسلامی

 

نگاه کلان به انقلاب موجب می شود که ما در هر شأنی که هستیم و در هر جا که هستیم، به مسائل جزئی و کوچک خیلی اهمیت ندهیم؛ به عظمت انقلاب و حرکت عمومی انقلاب نگاه کنیم.
رهبر معظم انقلاب برای تحقق اهداف اسلامی مراتبی را در نظر می گیرند که عبارتند از انقلاب اسلامی، نظام اسلامی، دولت اسلامی، جامعه اسلامی و در نهایت امت اسلامی است. به عبارتی از منظر ایشان ابتدایی ترین حرکت برای تشکیل امت اسلامی حرکت انقلابی است.« یک زنجیره ی منطقی وجود دارد...حلقه ی اول، انقلاب اسلامی است، ...
نوشته شده توسط: admin