برنامه ریزی مراسم

در برنامه ریزی مراسم نیاز است که دینفعان متعددی مشارکت داشته و وظایف متعددی انجام شود. مراسمها مراحل مختلفی دارند و برنامه ریزی مراسم در هر کدام از مراحل نقش متفاوتی را به خود می گیرد.

چهار مرحله برنامه ریزی مراسم:

  1. توسعه مراسم: سازمان دهندگان مراسم یک مراسم را پیش بینی و طرح ریزی کرده و از دلایل برگزاری آن مراسم پشتیبانی و حمایت می کنند
  2. مرحله برنامه ریزی عملیاتی: شامل فعالیت‌هایی به منظور تبدیل چشم انداز گروه سازمان دهنده به واقعیت می‌باشد، همچنین در طی این مرحله اهداف کلان و خرد برای مراسم تنظیم می شود.
  3. مرحله اجرا و پیاده سازی: سازمان دهندگان مراسم منابع را جمع آوری کرده، کارکنان را آموزش داده، رویه های مدیریتی را اجرا نموده و فعالیت ها را هماهنگ می کنند.
  4. مرحله ارزیابی: نتایج با اهداف تطبیق داده می شود تا اطمینان حاصل شود که مراسم به همان صورت برنامه ریزی شده در حال اجرا است

 

نوشته شده توسط: رضا 

نظرات

حسین محمدی

عالی بود