قمار حضور

به جرات می توان گفت راهپیمایی 22 بهمن جزء نادرترین پدیده های سیاسی عصر حاضر است.به این دلیل که هیچ حکومتی حاضر نیست پایگاه مردمی خود را هر ساله به چالش بکشد و در  خصوص حضور و عدم حضور مردم قمار کند.این قمار سیاسی تنها و تنها با اعتماد بالای مسئولین به مردم امکان پذیر است مردمی که همواره در این چهار دهه به درخواست های بزرگان نظام لبیک گفته اند.

نوشته شده توسط: مصطفی  

نظرات

محمد توکلی زاده

به نظر من هم بسیج کردن مردم یک کشور به شکلیی سراسری تنها در شرایطی بسیار خطیر که با مرگ و زندگی مردم آن پیوند داشته باشد، امکان دارد .که ممکن است در یک نسل فقط یک بار رخ دهد. هنگامی که زندگی مسیر عادی را طی می کند و رخدادها صورت تکراری به خود می گیرند، هیچ نیرویی نمی تواند مردم را از زندگی روزمره شان کنده و در مسیر چنین بسیجی قرار دهد اما در ایران نیرویی وجو دارد که این کار را به صورت مداوم انجام می دهد.....

حسین کاشانی پور

سلام، با تشکر از اصل موضوع و نگاه جذاب به آزمون حضور مردم در کنار انقلاب اسلامی واژه قمار از جهتی جالب و از جهاتی غیر متناسب است. از آنجا که ابتناء نظام مقدس جمهوری اسلامی بر جمهوریت و اسلامیت آن است ، به چالش کشیدن پایگاه مردمی با قمار قابل بیان نیست بلکه میتوان از آزمون و یا محک برای تبیین آن بهره برد در بدترین و خفیف ترین حالت می توان آن را با واژۀ ریسک سیاسی بیان کرد.

اسماعیل گشتاسب

سلام و تشکر از پرداختن به این بحث کلیدی ، حضور مردم در صحنه علاوه بر پاسداری از ارزشهای انقلاب وفای به عهد است. مردم ما در روز 12 فروردین 1358 میثاق نامه ای را با امام و شهداء امضا کرده اند و همه ساله با حضور در راهپیمایی 22 بهمن بر عهد قدیم و عزم راسخ خود پافشاری می کنند و این میراث بزرگ را سینه به سینه به نسلهای بعدی منتقل می کنند