دهه فجر

با سلام خدمت دوستان عزیزی که نظرات مخاطبین و اندیشه هایشان  ، برای آنها  اهیمت یافته است  و به این حقیقت رسیده اند که به سئوالات و نیازهای نو نمی توان پاسخ های کهنه و قدیمی داد . 

همه کسانی که سئوالمندند ، لزوما تضعیف کننده و ویران گر نیستند .

امید وارم این راه به سوی ایجاد یک رابطه دو سویه ، صمیمی  ،شفاف و به دور از جزم اندیشی ، استدلال ناگرایی و قضاوت های جانب گرایانه باشد. 

آرزومندم طرحی که در انداخته اید از ایده های نو ، اندیشه های نورانی ، راهکارهای بکر و  بشارت های خردورزانه چنان سیراب شود که کام تشنگان و آرزومندان حرکت های رو به کمال را سیراب کند و آنها را به جریان هم اندیشی های مومنانه  و توام با احترام به عقل جمعی ، بیش از پیش امید وار سازد .

ایامتان به کام

نامتان پایدار

 

 

نوشته شده توسط: مهاجر 

نظرات